Algemene Betalingsvoorwaarden

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de Algemene Betalingsvoorwaarden van Praktijk Van Gestel van kracht. Hierin staat onder andere meer informatie over de wijze van factureren, de betalingstermijn, en de geldende afspraken met betrekking tot annulering/verhindering.


Praktijk Van Gestel - Algemene Betalingsvoorwaarden