Algemene Voorwaarden

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de Algemene Voorwaarden van Praktijk Van Gestel van kracht.

Praktijk Van Gestel maakt onderscheid in dienstverlening aan organisaties (rechtspersonen; meestal scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en praktijken) en cliënten (natuurlijke personen).

In de Algemene Voorwaarden (cliënten) zijn afspraken vastgelegd over rechten en plichten van cliënten en van Praktijk Van Gestel, bijvoorbeeld op het gebied van informatie, privacy, dossier en kwaliteit van zorg. De Algemene Voorwaarden geven aan cliënten (en hun familie) duidelijkheid over wat zij kunnen verwachten van onze praktijk bij het aangaan van een zorgovereenkomst.

In de Algemene Voorwaarden (Organisaties) zijn afspraken vastgelegd over rechten en plichten van organisaties en van Praktijk van Gestel.

Praktijk Van Gestel - Algemene Voorwaarden (Cliënten)
Praktijk Van Gestel - Algemene Voorwaarden (Organisaties)