Emoties, gedrag en werkhouding

Leerproblemen staan vaak niet op zichzelf, maar kunnen (mede) veroorzaakt worden door problemen op het gebied van emoties, gedrag en werkhouding.

Zit het kind niet lekker in zijn/haar vel, kan het kind zich niet altijd even goed concentreren, of lukt het niet om op school vriendschappen aan te gaan, dan heeft dit vrijwel altijd een negatieve invloed op de schoolresultaten.
Daarom kan het voor leerlingen soms zinvol zijn om de begeleiding niet (enkel) te richten op een specifiek leervak, zoals lezen en spelling, maar om juist het onderliggende probleem te behandelen.

Leerlingen van zowel het basisonderwijs als het voorgezet onderwijs kunnen bij Praktijk van Gestel terecht voor behandeling op het gebied van emoties, gedrag en werkhouding. Komt één van onderstaande problemen u bekend voor, neem dan zeker contact op met Praktijk Van Gestel om te bekijken hoe we uw kind het beste verder kunnen helpen:

ADHD geheugen