Lezen/Spelling (dyslexie)​

Bij kinderen met lees- en spellingsproblemen of dyslexie verloopt de lees- en spellingsontwikkeling langzamer dan bij de meeste kinderen, terwijl andere vakken veel minder problemen opleveren. Het lezen en/of spellen kost veel tijd en er worden veel fouten gemaakt.

Het is belangrijk om lees- en spellingsproblemen en dyslexie vroegtijdig te signaleren. Hoe eerder een kind de juiste begeleiding krijgt, hoe beter het is. De ernst van de problemen kan hierdoor verminderen en het kind kan beter meekomen in de klas.

Bij Praktijk van Gestel kunt u terecht voor dyslexie onderzoek en lees- en spellingsbegeleiding.

Onderzoek

Het dyslexie onderzoek bestaat uit een intakegesprek, 2 onderzoeksochtenden, en een adviesgesprek. Dit onderzoek is inclusief intelligentie onderzoek.

Tijdens het adviesgesprek ontvangt u een uitgebreid onderzoeksverslag, met heldere uitleg over de afgenomen toetsen en de resultaten.

Indien uit dit onderzoek blijkt dat er sprake is van dyslexie, dan ontvangt uw kind een dyslexieverklaring. Met deze dyslexieverklaring komt uw kind in aanmerking voor compenserende maatregelen op school, zoals het gebruik van hulpmiddelen (bijvoorbeeld voorleessoftware) en extra tijd bij officiële toetsen (denk aan de Cito-toetsen en het eindexamen).

lezen spelling

Begeleiding

Leerlingen van alle leeftijden en alle niveaus kunnen bij Praktijk Van Gestel terecht voor extra hulp voor lezen en spelling.

Enkele kenmerken van de lees- en spellingsbegeleiding bij Praktijk Van Gestel: