Privacy Verklaring

Praktijk Van Gestel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring geven wij u duidelijkheid hoe we met persoonlijke informatie over u en uw zoon/dochter omgaan, zoals onder andere bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Praktijk Van Gestel - Privacy Verklaring

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld is een groot probleem met vaak ernstige gevolgen voor de betrokkenen en voor de samenleving. De belangrijkste manier om huiselijk geweld en kindermishandeling een halt toe te roepen, is door het vroegtijdig te signaleren, te melden en bespreekbaar te maken. Praktijk Van Gestel neemt dit serieus en heeft een meldcode. Doel van de meldcode is huiselijk geweld en kindermishandeling zo snel mogelijk te stoppen en overdracht van geweld en mishandeling tussen generaties te voorkomen.


Praktijk Van Gestel – Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling