Rekenen/wiskunde (dyscalculie)​

Bij kinderen met rekenproblemen of dyscalculie verloopt de rekenontwikkeling veel langzamer dan bij andere kinderen, terwijl andere vakken veel minder of geen problemen opleveren. Het rekenen kost veel tijd en er worden veel fouten gemaakt.

Het is belangrijk om rekenproblemen en dyscalculie vroegtijdig te signaleren. Hoe eerder een kind de juiste begeleiding krijgt, hoe beter het is. De ernst van de problemen kan hierdoor verminderen en het kind kan beter meekomen in de klas.

Bij Praktijk van Gestel kunt u terecht voor dyscalculie onderzoek en rekenbegeleiding.

rekenen dyscalculie

Onderzoek

Het dyscalculie onderzoek bestaat uit een intakegesprek, 2 onderzoeksochtenden, en een adviesgesprek. Dit onderzoek is inclusief intelligentie onderzoek.

Tijdens het adviesgesprek ontvangt u een uitgebreid onderzoeksverslag, met heldere uitleg over de afgenomen toetsen en de resultaten.

Indien uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van dyscalculie, dan ontvangt uw kind een dyscalculieverklaring. Met deze dyscalculieverklaring komt uw kind in aanmerking voor compenserende maatregelen op school, zoals het gebruik van hulpmiddelen en extra tijd bij officiële toetsen (denk aan de Cito-toetsen en het eindexamen).

Begeleiding

Leerlingen van alle leeftijden en alle niveaus kunnen bij Praktijk Van Gestel terecht voor extra rekenbegeleiding.

Enkele kenmerken van de rekenbegeleiding bij Praktijk Van Gestel: