Uitsluitingscriteria

Praktijk van Gestel richt zich op onderzoek en behandeling van leerproblemen.

Er kan bij kinderen bijvoorbeeld sprake zijn van twijfels over de intelligentie (lagere intelligentie, hoogbegaafdheid), problemen met lezen/spelling/rekenen (vermoedens van dyslexie/dyscalculie), werkhoudingsproblemen, concentratieproblemen, etc. Ook sociaal-emotionele problemen beïnvloeden het leervermogen van kinderen. Dus ook kinderen met sociaal-emotionele problemen, zoals faalangst, kunnen bij Praktijk van Gestel terecht.

Gezien de grootte van de praktijk, is de volgende zorg uitgesloten bij Praktijk van Gestel:

  • Zware psychiatrische problematiek (Praktijk van Gestel beschikt niet over een 24-uurs opvang of crisisdienst.)
  • 7*24 uurszorg
  • Het stellen van diagnoses middels de DSM-V (behalve de diagnoses dyslexie en dyscalculie)