LWOO

Iedere school voor voortgezet onderwijs krijgt jaarlijks een extra budget voor LWOO-leerlingen. Hoe dit extra budget wordt ingezet wisselt per school. Klassen kunnen kleiner zijn, of leerlingen krijgen bijvoorbeeld individueel of in groepsverband extra begeleiding.

Praktijk Van Gestel kan leerlingen individueel of in kleine groepjes extra ondersteuning bieden vanuit het LWOO budget.

Heb je als school extra hulp nodig voor één of meerdere LWOO-leerlingen, neem dan geheel vrijblijvend contact met Praktijk Van Gestel op om te zien wat voor hulp de Praktijk kan bieden!

Groepsonderzoek dyslexie

Sommige leerlingen met lees- en spellingproblemen komen gedurende de basisschoolperiode om uiteenlopende redenen niet in aanmerking voor een vergoed dyslexieonderzoek. Daarnaast is een particulier dyslexieonderzoek voor veel ouders een kostbare zaak.

Daarom biedt Praktijk van Gestel ook groepsonderzoeken dyslexie aan. Door de leerlingen gedeeltelijk groepsgewijs te testen zijn de kosten voor ouders voor dit onderzoek aanzienlijk lager dan voor een individueel onderzoek.

Denk bijvoorbeeld aan de volgende leerlingen:

• Leerling bij wie door de basisschool al een vermoeden van dyslexie is uitgesproken
• Leerlingen die op 2 van de 3 toetsen van het LPD (Landelijk Protocol Dyslexie) een lagere score halen
• Leerlingen bij wie de docenten bijzonderheden zien op het gebied van lezen en/of spelling

Wat biedt Praktijk Van Gestel: